Stikkord

, , , ,

Det er noe som heter at selvskryt skal en lytte til, for det kommer fra hjertet. Men Cola can and measuring tapeselvkritikk er ofte mer interessant. For litt siden ble helseministeren intervjuet i Dagens Næringsliv og tok selvkritikk på Høyres vegne for å ha hatt for lave ambisjoner i folkehelsepolitikken: «Vi er ikke glad i verken avgifter eller detaljstyring, men jeg vil utfordre denne ryggmargsrefleksen.» Det er prisverdig at Høie ber Høyre, med et åpent sinn, hva som faktisk virker når det gjelder å fremme sunt kosthold. I politisk kvarter på NRK P2 15. juni argumenterte han mot dagens strategi som satser for ensidig på at forbrukerne skal ta «informerte valg», og sa at dette vil videreføre og forsterke de sosiale helseforskjellene. Vi trenger politikere som har vilje og evne til å forme samfunnet i en helsefremmende retning for alle.

Den omtalte politisk kvarter-debatten tok utgangspunkt i en sak fra VG, hvor Bent Høie ba butikker droppe uskikken med at butikkene plasserer godteriet akkurat der hvor vi står i kassekø. Jeg synes det er veldig viktig og bra at helseministeren vil hjelpe oss til å ta gode helsevalg. Men han fikk motbør fra Unge Høyres leder Sandra Bruflot, som mente at det er viktigere å legge til rette for frie valg enn for sunne valg. Her hørte vi kanskje et eksempel på den ryggmargrefleksen Høie advarte sine egne mot?

Vi har en rekke reguleringer og avgifter i Norge som skal hjelpe oss å holde forbruket av usunne ting nede. Likevel gjenstår veldig mange valg hvor det hovedsakelig er kunnskap og disiplin som avgjør om vi velger sunt eller usunt. Noe mer drahjelp burde vi kunne få. En ny avgift som jeg synes vi burde forsøke, er en sukkeravgift på brus. Dersom det var markert billigere med lettbrus enn sukkerholdig brus, ville enda flere velge dette. En slik avgift ble innført i Mexico i 2013, og den første forskningen om effektene av denne gjort av amerikanske forskere, tyder på at avgiften virker. Utsalgsprisen økte og salget av sukkerholdig drikke falt markant. Jamie Oliver har også vært i Mexico og latt seg inspirere til sukkeravgift på egne restauranter, samt bidratt til å sette dette på den politiske dagsorden i Storbritannia.  Det er for tidlig å si noe om hvor effektivt det har vært for å redusere overvekt for eksempel., men jeg kan ikke se at vi ville ha noe å tape på å forsøke en slik avgift.

Det er slett ikke alltid lover og forskrifter er det beste. Ofte fører en ny regel til at man løser ett problem, og skaper nye i form av tolkninger og tilpasninger. Avgifter løser heller ikke alle problemer, men er ofte effektive. Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal ha ros for at han går offensivt inn i samarbeid med næringsmiddelprodusenter og -selgere for å hjelpe oss til å ta sunnere valg. Det kan gi mange gode effekter. Men det skal også bli spennende å se om han får sving på folkehelsedebatten i Høyre, og om det kan komme nye forslag om befolkningsrettede tiltak derfra. Det er all grunn til å fortsette å tenke nytt i møte med folkehelseutfordringene både på høyresiden og venstresiden.