Stikkord

, , , ,

a heart made of vegetables. healthy eatingTil uka skal regjeringen legge fram en ny statlig handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Jeg håper regjeringens plan inneholder nye tiltak som kan gjøre det lettere for oss å spise sunt. Alle har vi et ansvar for hva vi putter i oss, men vi skaper ikke bedre folkehelse med å vifte med pekefingeren overfor den enkelte.

Hva kan gjøre det lettere? Det ville være veldig enkelt å øke barns inntak av frukt og grønt om de fikk det gratis i barnehage og skole. En mye vanskeligere og mindre sosialt utjevnende vei er «å heve kompetansen hos både voksne og barn, og … spre de gode eksemplene og forankre arbeidet lokalt.», slik det heter i høringsnotatet om den nye kostholdsplanen. Det ville også være bra om foreldre kunne slippe å konkurrere med reklame når det gjelder å påvirke barns kosthold. Vi trenger en mer effektiv «vaktbikkje» for å passe på dette enn hva Matbransjens Faglige Utvalg er nå.    

Det ville også være ganske lett å kutte ned på salt, sukker og fett, dersom ferdigmatprodusenter puttet mindre av det i den maten vi er vant til å kjøpe. Det er satt i gang et bra arbeid når det gjelder salt gjennom Saltpartnerskapet, mer av dette burde gjøres med sukker og fett. Det ville også være mye lettere å velge sunne alternativer om de er billigere enn de usunne. Vi trenger en matpolitikk som gjør det lettere å spise sunt, ikke bare flere påminnelser og dårligere samvittighet.

Underernæring bør også adresseres i den nye planen. Underernæring er faktisk et problem i vårt rike land. Rundt halvparten av dem som mottar hjemmetjenester eller bor i sykehjem er underernærte. Vi gjør ikke nok med dette i dag.

Det må bli vanlig at helsepersonell følger bedre med på ernæringssituasjonen hos dem som trenger omsorgstjenester. Flere må få oppleve matservering og måltider som fremmer matlyst, sosialt fellesskap, tilstrekkelig næring og et kosthold tilpasset deres behov.  Vi må øke kompetansen om mat og ernæring for dem som jobber med syke og eldre. Sykehjemmet er, som det framgår av navnet, hjemmet til dem som bor der. Da må mat og måltider være noe en kan bruke til å skape hverdagsaktivitet, hjemmefølelse og glede, samtidig som det styrker helsen.

Det er ingen tvil om at vi trenger politikk for et nasjonalt løft for bedre kosthold. Vi trenger en plan og vilje til felles handling. Hele fire statsråder skal være med å lansere kostholdsplanen til regjeringen den 7.mars: helseministeren, landbruksministeren, fiskeriministeren og miljøministeren. Håper de har tenkt å holde pekefingeren i lomma og komme med tiltakene som vi vet virker.