Stikkord

, , ,

new year 2018 goals, target or checklist concept as number 2018Personlig er jeg ikke så begeistret for at vi i Norge har et toppverv man bare kan få ved å bli født inn i en bestemt familie. Men jeg begeistres ofte over hvordan kong Harald skjøtter det vervet han har arvet. I nyttårstalen sin sa han mye klokt og viktig, blant annet om betydningen av frivillig arbeid. Jeg likte særlig denne setningen: «Vår aller viktigste ferdighet som medmennesker er evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det.»

På kongeparets hagefest i fjor sommer besvarte kong Harald et spørsmål som framstår brennbart i vår tid: Hva er det å være norsk? Han sa: «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss.»

Jeg synes det kunne være et flott nyttårsforsett for hele Norge: Å trene vår evne til å forstå hvordan andre har det, og å skape forståelse for at vi kan være veldig forskjellige og likevel likeverdige medlemmer av det norske fellesskapet. Det kommer ikke av seg selv. For å forstå andre må vi lytte, ta innover oss det den andre sier, bruke fantasien, skaffe oss kunnskaper, og bruke erfaringene våre til å forsøke å sette oss inn i andres situasjon. Å være med og åpne opp fellesskapet er ikke nødvendigvis enkelt. Det er lett og behagelig å være blant like, og få bekreftet de oppfatningene vi har. Det kan også være godt å oppleve samholdet som oppstår i en gruppe når en dyrker forskjellene og motsetningene til andre grupper. Men vi vil alle trekke fordeler av et samfunn med tillit og forståelse, toleranse og lite konflikt mellom grupper.

Jeg likte statsminister Solbergs nyttårstale også. Hun sa blant annet: «I Norge er vi vant til å dra lasset sammen når det trengs.» Til sammen ga kongen og statsministeren et sterkt budskap om fellesskap ved inngangen til det nye året. Det trenger vi, ikke minst fordi vi ofte er så individorienterte i vår tid.

Nyttårsforsetter handler ofte om hvordan den enkelte av oss tenker at nå må jeg virkelig begynne å spise sunt og trene mer. Det er fornuftig nok det. Men vi oppnår mest når vi drar lasset sammen, som statsministeren sier. Gode levevaner henger sammen med mye mer enn vår evne til å «ta oss kraftig sammen», det handler ikke minst om i hvilken grad vi opplever å bli møtt med forståelse og å få være en del av et fellesskap. Vår helse, trygghet og trivsel er avhengig av fellesskapet med andre.

Godt nytt år!