Stikkord

,

Blomsterbutikk FauskePå et tidspunkt i livet vil mange av oss oppleve at det vi før ordnet uten å tenke så mye, litt etter litt blir vanskelig å få til. Noen får problemer uten å legge merke til det, mens de rundt en ser at det stadig oftere går i ball. Det kan være tegn på demens, og starten på en fase i livet hvor en trenger mer og mer hjelp. Det kan være vondt å føle at en ikke klarer seg så lett selv lenger. Da er det av stor betydning å bli møtt med forståelse og hjelpsomhet uten å måtte be om det. Dette er bakgrunnen for Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn.

Denne uka undertegner vi avtale med Tønsberg kommune, som blir nummer 100 i kampanjen! Som i alle de andre kommunene er det ordføreren som vil forplikte kommunen med sin underskrift. Konkret går det ut på å gi opplæring til servicebedrifter og tjenesteytere i kommunene. Vi stiller med opplæringsmateriell og veiledning, og en arbeidsgruppe lokalt finner dem som trenger opplæring.

Vi får mange fine eksempler på effekter av kampanjen. Det er drosjesjåfører som sier at nå vet de litt mer om hva de kan gjøre for å sikre at disse passasjerene ikke blir satt av på steder de ikke skal til, eller på steder hvor de ikke finner fram fra bilen til døra. I vårt vinterkalde land kan slike hendelser bli fatale. Vi har fått tilbakemelding fra vekteren som gremmer seg over måten han gikk fram på overfor en dame som var mistenkt for tyveri. Nå forstår han at hun hadde demens, og at en annen kommunikasjonsform kunne løst situasjonen langt bedre. På Tåsen i Oslo var det også en situasjon med manglende betaling som satte en matbutikk på sporet av kurset i demensvennlighet. De forsto at mannen som ikke hadde betalt hadde en sykdom, og «da er det ikke en politisak», som sjefen for butikken sier i dette intervjuet. Over hele landet blir frisører, blomsterbutikker, bussjåfører og andre kurset, slik at de kan møte personer med demens med mer forståelse og hjelpsomhet. Boots-apotekene har kurset alle sine ansatte for å skape demensvennlige apotek.

Da vi talte opp i fjor, hadde 3500 mennesker blitt kurset. Det gir mange fine ringvirkninger. De som har demens får litt mer hjelp, mer forståelse og bedre beskyttelse mot ydmykende behandling i sine daglige gjøremål. Ansatte føler seg tryggere i håndteringen av mennesker som de tidligere følte seg mer usikre overfor. De opplever at de kan gjøre en bedre jobb, være mer til hjelp og forebygge farlige situasjoner. En heldig bivirkning av kampanjen er en høynet bevissthet om at det å møte hverandre med tålmodighet, vennlighet og hjelpsomhet skaper bedre møter mellom mennesker og mer trivsel for alle. Jeg tenker ofte på den danske filosofen K.E Løgstrups ord i denne sammenhengen:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

For mennesker som har en demenssykdom kan det være avgjørende både for trygghet og livskvalitet at en blir møtt med respekt og forståelse. Kampanjen for et mer demensvennlig samfunn handler om å sette dette i system gjennom enkel opplæring i lokalsamfunnet.